Психологічна служба ліцею

Психологічна служба ліцею №2:

                                                        Соціальний педагог                          Шкільний психолог

                                              Матвійчук Руслана Вікторівна        Шлейнік Ірина Володимирівна             

      Мета роботи психологічної служби школи — сприяти психічному та особистісному розвитку дітей, надавати допомогу всім учасникам навчально-виховного процесу: учням, вчителям, батькам.

        Основні завдання психологічної служба школи:

- сприяння формуванню особистісних якостей, розвитку психічних процесів учнів в школі;

- проведення психодіагностики та корекційно-розвивальної роботу серед школярів, батьків, педагогів;

- допомога в створенні комфортного психологічного клімату для здійснення освітньо-виховного процесу;

- підвищення рівня розвитку пізнавальних психічних процесів в учнів (сприймання, пам’ять, уява, мислення, увага);

- вивчення та формування особистісних якостей, ціннісних орієнтирів, розвиток обдарованості дитини, підвищення самооцінки;

- розвиток комунікативних та організаторських (лідерських) здібностей учнів;

- допомога у професійному самовизначеності старшокласників;

- профілактика та корекція поведінкових порушень в учнів.

- діагностика та корекція девіантних проявів поведінки важковиховуваних учнів;

- психологічний супровід учнів 1-х,5-х та10-х класів в процесі їх адаптації до навчання;

- психологічна допомога учням у їх професійному самовизначенні;

- виявлення учнів із затримкою психічного розвитку та психологічна допомога цим учням;

- формування взаємної емпатії, поваги з метою згуртованості класного та педагогічного колективів;

- аналіз сімейного виховання учнів і його впливу на поведінку та навчальну мотивацію;

- формування взаємної стратегії поведінки між батьками та школою під час навчання і виховання учнів.

          Напрямки роботи психологічної служби:

  1. Психодіагностична робота.
  2. Корекція.
  3. Консультування.
  4. Профілактика.
  5. Зв’язки з громадськістю.
  6. Просвіта.

          Соціальний педагог:

- здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
- бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді; 
- допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та підлітків, сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності; 
- проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);
- є посередником між школою, сім’єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.