Учнівське самоврядування

 Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

 Статут учнівського комітету

    2003 рік

 

І. Загальні положення.

          Учнівський комітет (скорочено учком) – вищий орган учнівського самоврядування Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

          До складу учкому  входять представники  учнівських  колективів 8-11-х класів.

          Учком організовує та контролює роботу за всіма напрямками діяльності учнівського колективу школи.

ІІ. Мета, завдання, принципи роботи.

          Мета:

- формування навичок самоврядування учнів;

- формування соціальної активності та відповідальності у старшокласників;

- відстоювання прав та інтересів учнів школи;

- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;

- формування лідерських якостей у старшокласників;

 - різносторонній розвиток особистості.

Завдання:

- залучення учнів до організації та проведення різноманітних виховних, пізнавальних та розважальних заходів;

- контроль за відвідуванням школи учнями, їх зовнішнім виглядом, чергуванням учнів по школі тощо;

- організація змістовного дозвілля учнів в позаурочний час;

- пропаганда здорового способу життя;

- співпраця з адміністрацією, центром виховної роботи, Радою школи та педагогічним колективом в цілому;

- співпраця з органами учнівського самоврядування шкіл міста.

Принципи:                                              

 -   добровільність;            -  взаємодопомога;            -  чесність;                    

 -   демократичність;         -   взаєморозуміння;          -  активність;           

 -   толерантність;              -  самокритичність;           -  ініціативність.   

ІІІ. Структура учнівського комітету.

ІV. Права та обов’язки членів учкому.

     Члени учкому мають право:                      

- самостійно приймати рішення

- захищати свою позицію;

- розглядати на засіданнях та зборах учкому будь-які питання життєдіяльності учнівського колективу школи;

- входити до складу тієї чи іншої комісії;

виходити зі складу учкому за власним бажанням.

    Члени учкому зобов’язані:

- бути присутніми на всіх планових та позапланових засіданнях, зборах учкому;

- добросовісно виконувати доручення та завдання;

- аналізувати проведену роботу, виправляти помилки;

- бути взірцем у навчанні, поведінці, роботі;

- постійно саморозвиватися та самовдосконалюватися.  

V.  Основні завдання та напрямки роботи комісій учнівського комітету.

          Навчально-правова комісія:

- здійснює контроль за відвідуванням школи учнями;

- контролює стан чергування старшокласників по школі;

- контролює стан ведення щоденників учням;

- співпрацює з  педагогами щодо проведення роботи з учнями з девіантною поведінкою та  низькою успішністю, учнями, схильними до правопорушень;

- захищає та відстоює права учнів.

Культурно-масова комісія:

- приймає участь у організації та проведенні загальношкільних виховних, розважальних заходів, спортивних змагань, конкурсів;

- організовує змістовне дозвілля старшокласників у позаурочний час;

- залучається до проведення заходів для учнів початкової та середньої школи;

- при потребі приймає участь у міських заходах.

            Прес-центр:

- організовує та проводить благодійні акції, тематичні виставки;

- висвітлює роботу учкому у тематичних стінгазетах;

- співпрацює з редкомітетом шкільної учнівської газети;

- займається художнім оформленням загальношкільних заходів;

- виконує інформативну функцію. 

VІ. Положення про президента учнівського комітету.

1. Президент учнівського комітету школи – найвища представницька гілка влади в системі учнівського самоврядування.

2. Президент є представником учнів та школи і зобов’язаний відстоювати їх інтереси.

3. Президент учкому обирається учнями 8-11-х класів школи на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом відкритого голосування строком на 1 рік.

4. Президентом учкому може бути учень школи, який на день виборів досяг п’ятнадцятирічного віку (9-11-й клас).

5. Президент учкому має такі повноваження та обов’язки:

- призначає свого віце-президента;

- особисто виконує поставлені перед ним завдання;

- має право законодавчої ініціативи;

- розглядає подання до учнівського комітету;

- представляє інтереси учнів у школі та на рівні міста;

- має право прийняття рішень та право “вето” відносно рішень учнівського комітету;

- є членом Ради школи та шкільної Ради з правового виховання учнів;

- є членом міської Ради лідерів учнівського самоврядування.

6. Повноваження президента учкому припиняються у разі:

- відставки;

- імпічменту;

- завершення строку повноважень;

- закінчення школи.

VII. Положення про віце-президента учнівського комітету.

1. Віце-президент учнівського комітету призначається президентом учнівського комітету з числа членів учкому.

2. Віце-президентом учкому може бути учень 9-11-го класу школи.

3. Віце-президент є помічником президента учкому і має право виконувати обов’язки президента у разі потреби.

4. Віце-президент перепризначається президентом учкому у випадку неналежного виконання своїх обов’язків, неможливості їх виконання;

5. Є членом міської Ради лідерів учнівського самоврядування.

VIII.  Положення про секретаря учнівського комітету.

1. Секретар учкому обирається членами учкому шляхом відкритого голосування.

2. Секретар учкому переобирається членами учкому у випадку неналежного виконання своїх обов’язків, неможливості їх виконання.

3. Секретар учкому відповідає за ведення ділової документації, протоколює проведенні загальні збори учкому, учнівські конференції.

4. Секретар учкому може бути членом будь-якої комісії учкому.

5. Є членом міської Ради лідерів учнівського самоврядування.

IX.  Положення про голову комісії учнівського комітету.

1. Голова комісії учкому – це безпосередній керівник, лідер, що керує роботою комісії.

2. Голова комісії учкому обирається членами комісії з її складу шляхом відкритого голосування.

3. Голова комісії  переобирається  членами  комісії  у  випадку неналежного виконання своїх обов’язків, неможливості їх виконання.

4. Голова комісії несе відповідальність за роботу комісії та звітує про проведену роботу перед президентом учкому.

5. Голова комісії представляє інтереси учнів в школі та на рівні  міста.

Х.  Девіз учнівського комітету:

“Іти вперед, не зупинятись.

 Творити, мислити, навчатись!”

 ХІ. Золоте правило учнівського комітету:

 “Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо!

 ХІІ. Символіка.

 Емблемою учнівського комітету є Герб школи.

 Прапором учнівського комітету є Прапор школи.

  Гімн учнівського комітету

  На  мелодію пісні Кріса Кельмі

 “Замыкая круг”

  1. Нас мета усіх єднає,

Надихає, окриляє.

І веде вперед до майбуття.

Над собою ми працюєм,

Імідж лідера збудуєм

Не на день, на рік – на все життя!

  1. Кожен день для нас як свято,

      Бо добра в серцях багато,

      Бо струмує молодість у нас.

      Добрі справи й щире слово

      Нас єднають знову й знову.

      І життя навколо – просто клас!

Приспів:    Кожен новий день

                 Сотні нам несе ідей,

                 Простеляє нам шляхи

                 До нових зірок.

                 Разом я і ти

                 Будем впевнено іти

                       До вершини своїх мрій

                       Щодня за кроком крок!

 

         Завітайте також на офіційний сайт Хмельницької обласної ради старшокласників:

         http://radastar.km.ua