Учнівське самоврядування

 Нетішинська гімназія "Гармонія"

 Статут учнівського комітету

    2023 рік

 

І. Загальні положення

 Учнівський комітет (скорочено учком) – вищий орган учнівського самоврядування Нетішинської гімназії «Гармонія».

До складу учкому входять представники учнівських колективів 8-9-х класів.

Учком організовує та контролює роботу за всіма напрямками діяльності учнівського колективу школи.

 

ІІ. Мета, завдання, принципи роботи

            Мета:

 • формування навичок самоврядування учнів;
 • формування соціальної активності та відповідальності;
 • відстоювання прав та інтересів учнів школи;
 • забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
 • формування в учнів лідерських якостей;
 • різносторонній розвиток особистості.

Завдання:

 • залучення учнів до організації та проведення різноманітних виховних, пізнавальних та розважальних заходів;
 • контроль за відвідуванням школи учнями, їх зовнішнім виглядом, чергуванням учнів по школі тощо;
 • організація змістовного дозвілля учнів в позаурочний час;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • співпраця з адміністрацією, центром виховної роботи, педагогічним колективом, батьківськими комітетами класів, громадськістю;
 • співпраця з органами учнівського самоврядування шкіл міста.

Принципи:                                              

 -   добровільність;           -  взаємодопомога;            -  чесність;                      

 -   демократичність;        -   взаєморозуміння;           -  активність;           

 -   толерантність;             -  самокритичність;            -  ініціативність.

 

ІІІ. Структура учнівського комітету.

ІV. Права та обов’язки членів учкому

          Члени учкому мають право:                         

 • самостійно приймати рішення;
 • захищати свою позицію;
 • розглядати на засіданнях та зборах учкому будь-які питання життєдіяльності учнівського колективу гімназії;
 • входити до складу тієї чи іншої комісії;
 • виходити зі складу учкому за власним бажанням.

Члени учкому зобов’язані:

 • бути присутніми на всіх планових та позапланових засіданнях, зборах учкому;
 • добросовісно виконувати доручення та завдання;
 • аналізувати проведену роботу, виправляти помилки;
 • бути взірцем у навчанні, поведінці, роботі;
 • постійно саморозвиватися та самовдосконалюватися

 

V.  Основні завдання та напрямки роботи комісій учнівського комітету

           Навчально-правова комісія:

 • здійснює контроль за дотриманням учнями правил для учнів;
 • контролює стан чергування старшокласників по школі;
 • за потреби захищає та відстоює права учнів;
 •  співпрацює з старостатами 5-6, 7-9 класів.

Культурно-масова комісія:

 • бере участь в організації та проведенні загальношкільних виховних заходів, конкурсів, спортивних змагань тощо;
 • організовує змістовне дозвілля старшокласників у позаурочний час;
 • залучається до проведення заходів для учнів початкової та середньої школи;
 • співпрацює з старостатами 5-6, 7-9 класів.

Інформаційна комісія:

 • організовує благодійні акції, тематичні виставки тощо;
 • висвітлює роботу учкому в інформаційних куточках, оголошеннях;
 • залучається до інформаційно-просвітницької роботи;
 • співпрацює з старостатами 5-6, 7-9 класів;

 

VІ.   Положення про президента учнівського комітету

      1.  Президент учнівського комітету школи  –  найвища представницька гілка влади в системі учнівського самоврядування.

      2.  Президент є представником учнів та гімназії і зобов’язаний відстоювати їх інтереси.

      3.  Президент учкому обирається учнями 8-9-х класів гімназії на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом відкритого голосування строком на 1 рік.

      4.  Президентом учкому може бути учень школи, який на день виборів досяг чотирнадцятирічного віку (9-й клас).

      5.  Президент учкому має такі повноваження та обов’язки:

 • призначає свого віцепрезидента;
 • особисто виконує поставлені перед ним завдання;
 • має право законодавчої ініціативи;
 • розглядає подання до учнівського комітету;
 • представляє інтереси учнів в гімназії та на рівні міста;
 • має право прийняття рішень та право “вето” відносно рішень учнівського комітету;
 • є членом Ради старшокласників міста та шкільної Ради з правового виховання учнів.

6. Повноваження президента учкому припиняються у разі:

 • відставки;
 • імпічменту;
 • завершення строку повноважень;
 • закінчення навчання у закладі.

 

VII.  Положення  про  віцепрезидента  учнівського комітету

      1. Віцепрезидент учнівського комітету призначається президентом учнівського комітету з числа членів учкому.

      2. Віцепрезидентом учкому може бути учень 8-9-го класу.

      3. Віцепрезидент є помічником президента учкому і має право виконувати обов’язки президента у разі потреби.

      4. Віцепрезидент перепризначається президентом учкому у випадку неналежного виконання своїх обов’язків, неможливості їх виконання.

 

VIII.  Положення про секретаря учнівського комітету

      1. Секретар учкому обирається членами учкому шляхом відкритого голосування.

      2. Секретар учкому переобирається членами учкому у випадку неналежного виконання своїх обов’язків, неможливості їх виконання.

      3. Секретар учкому відповідає за ведення ділової документації, протоколює проведенні загальні збори учкому, учнівські конференції.

 

IX.  Положення про голову комісії учнівського комітету

      1.  Голова комісії учкому – це безпосередній керівник, лідер, що керує роботою комісії.

      2.  Голова комісії учкому обирається членами комісії з її складу шляхом відкритого голосування.

      3.  Голова комісії  переобирається  членами  комісії  у  випадку неналежного виконання своїх обов’язків, неможливості їх виконання.

      4.  Голова комісії несе відповідальність за роботу комісії та звітує про проведену роботу перед президентом учкому.